Copyright

 Informacja w języku polskim

 Information in English

Żadne ze zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie nie może być wykorzystywane bez uzyskania pisemnej zgody autora.
Zabronione jest zamieszczanie zdjęć na Facebooku lub innych portalach społecznościowych bez zgody autora. Wolno polecać galerie poprzez linkowanie.
NIE KOPIUJ ZDJĘĆ, UDOSTĘPNIAJ LINK!
None of the images found on this website may be used for any purposes without the authors’ written permission.
Unless you received the authors permission using images on facebook or other social networking services is forbidden! Linking is allowed!
DO NOT COPY – USE A LINK!